Štampa

"Klasičan grafički proizvod nam ne predstavlja izazov, bez izazova ne smatramo da napredujemo."

Marko Pejić

Print director

Oživljavamo dizajn

Pored dizajna, naša kompanija se bavi i realizacijom štampanog materijala po sistemu ključ u ruke.

Kod nas na jednom mestu možete zaokružiti ceo ciklus kreiranja novog identiteta vaše kompanije.

Naši dizajneri nisu samo dizajneri, već ujedno i tehnolozi štampe koji poznaju mogućnosti određenih tehnika štampe, ambalaže i primene, i shodno tome kreiraju rešenja koja uz odličan dizajn imaju i upotrebnu vrednost i praktičnost.

Specijalnost su nam premium proizvodi izrađeni specijalnim tehnikama štampe, korišćenjem specijalnih materijala i alata.

Izrada makete

Naši klijenti su kompanije koje ništa ne prepuštaju slučaju već žele da budu sigurni u realizaciju kompletnog grafičkog proizvoda: od dizajnerske skice do odštampanog i isporučenog proizvoda.

Za kompleksnije grafičke proizvode, poput ambalaže ili promo proizvoda, pristupamo izradi prototipa/makete kako bi naš klijent znao šta može da očekuje pri okončanju proizvodnog procesa.

Praćenje štampe

Za uspešno kompletiranje proizvodnje jednog grafičkog proizvoda potrebno je konstantno levitirati između više entiteta: dobavljači papira, radionice za izradu klišea, štamparije, dorada, radionice za specijalne postupke u štampi, logistika, kontrola kvaliteta, itd.

Koncept naše usluge je da zaboravite na sve to i prepustite nama odgovornost i kompletno praćenje proizvodnog procesa sa kontrolom svakog odštampanog tabaka.

HAJDE DA RADIMO

Popunite naš upitnik i napravite prvi korak ka vašem digitalnom napretku

Zatražite procenu